Home
logo
PARK I PAŁAC   | Aktualności
 

Promocja Kroniki Bojadeł

 

18 października 2014 zorganizowaliśmy wraz z Gminą Bojadła oraz Archiwum Państwowym w Zielonej Górze promocję książki pt. „Kronika Bojadeł”.

 

Na publikację składają się trzy tomy przedwojennych zapisów dotyczących okresu od początku ubiegłego milenium do końca XIX wieku, znajdujących się obecnie w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze. Zawartych jest w niej mnóstwo nieznanych dotąd informacji, zarówno o Bojadłach, jak i regionie (np. opisy Zielonej Góry). Z „kroniki” dowiadujemy się m.in. o pierwszych winnicach w Bojadłach i okolicach (jest to o tyle interesujące, że dotąd nie znaleziono źródeł mówiących o istnieniu winnic na tym terenie), klęskach żywiołowych, o życiu mieszkańców i właścicieli wsi.

 

Pierwsza naukowa publikacja poświęcona wsi Bojadła powstała w ramach umowy pomiędzy Dyrektorem Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Tadeuszem Dzwonkowskim, a Wójtem Gminy Bojadła, Grzegorzem Doszelem. Zespół w składzie: Grzegorz Bosy, Emilia Kostka, Maciej Mamet pod opieką dr. Adama Górskiego poddał transkrypcji, a następnie przetłumaczył pierwszy wolumin, obejmujący okres od roku 33 (ukrzyżowanie Chrystusa) do 1740 (przejście tego terenu spod panowania Habsburskiego pod pruskie).

 

Publikacja jest dwujęzyczna, zawiera cały tekst pierwszego tomu „Kroniki Bojadeł” w języku polskim i niemieckim (po transkrypcji rękopiśmiennego tekstu) oraz zdjęcia wybranych stron oryginału.

 

 

[ powrót ]

 

 
promocja
promocja
promocja
promocja
promocja
promocja
promocja
promocja
promocja
promocja
promocja
promocja
promocja
promocja
promocja
promocja
promocja
promocja
promocja
promocja
promocja
promocja
promocja
promocja
promocja
promocja
promocja
promocja
promocja
promocja
promocja
 
copyright © Fundacja Pałac Bojadła | 2014