Home
logo
PARK I PAŁAC   | Aktualności
 

Zabezpieczenie Pałacu

 

W 2014 r. Właściciel Pałacu dokonał zabezpieczenia obiektu przed dostępem osób postronnych oraz wpływem warunków atmosferycznych na piwnice budynku. Prace wykonano przy finansowym wsparciu Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jesteśmy już spokojni, że stan budynku nie będzie podlegał pogorszeniu przed rozpoczęciem kompleksowych prac remontowych i konserwatorskich.

 

 

[ powrót ]

 
copyright © Fundacja Pałac Bojadła | 2014