Home
logo
PARK I PAŁAC   | Aktualności
 

Aktualnie prowadzone i planowane prace remontowe

 

Rok 2015 to czas realizacji dalszych prac. W drugiej połowie roku rozpoczniemy działania związane z zabezpieczeniem dachu Pałacu nad salą balową, w miejscu zerwania stropu. Są one konieczne ze względu na pogłębiającą się destrukcję struktury budynku. Remont ten ma doprowadzić do stabilizacji i wyrównania konstrukcji dachowej w frontowej części Pałacu. Pilnie musimy usunąć nieszczelności dachu powodujące penetrację wody oraz korozję drewnianych elementów konstrukcji więźby dachowej oraz stropów.

 

Działanie to przewidziane jest jako etap I prac remontowych i zabezpieczających, których realizacja będzie możliwa dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu 1: Ochrona zabytków oraz ze środków Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

 W 2015 r., dzięki dotacji ze strony Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego rozpoczniemy również renowację i wymianę zniszczonych okien w obiekcie.

 

 

 

[ powrót ]

 
copyright © Fundacja Pałac Bojadła | 2014