Home
logo
PARK I PAŁAC   | Aktualności
 

Wystawa
Rezydencje Środkowego Nadodrza i ich słynni mieszkańcy

 

 

Arkadiusz Michoński, prezes Fundacji Pałac Bojadła
oraz
dr Tomasz Andrzejewski, dyrektor Muzeum Miejskiego w Nowej Soli
mają zaszczyt zaprosić na uroczyste otwarcie wystawy pt.

Rezydencje Środkowego Nadodrza i ich słynni mieszkańcy

które odbędzie się w piątek 9 grudnia 2016 roku o godz. 17:00
w Muzeum Miejskim w Nowej Soli, ul. Muzealna 20

wstęp wolny

 

 

Obszar określany na potrzeby wystawy „Rezydencje Środkowego Nadodrza i ich słynni mieszkańcy” jako Środkowe Nadodrze to teren obejmujący obecnie głównie województwo lubuskie. Historycznie składały się nań północna część prowincji śląskiej, wschodnia Brandenburgia i zachodnia Wielkopolska. Jest to obszar o niezwykle bogatym i zróżnicowanym dziedzictwie kulturowym, obfitujący w zabytki architektury, w tym rezydencjonalnej. Wiele z tych obiektów jest dziś zdegradowanych. Niniejsza wystawa prezentuje najcenniejsze z historycznego, artystycznego i naukowego punktu widzenia przykłady zespołów rezydencjonalnych, usytuowanych w południowej części województwa lubuskiego, wraz z sylwetkami szczególnie zasłużonych osób, które je tworzyły i zamieszkiwały lub w inny sposób były z nimi związane, a w sposób trwały zapisały się w historii i kulturze swojej epoki. Prezentowane na wystawie zestawienie jest oczywiście efektem selekcji, nie mieliśmy bowiem możliwości pokazania wszystkich wytypowanych pierwotnie obiektów i postaci. Mamy jednak nadzieję, że zainicjowany projekt będzie miał swoją kontynuację w przyszłości.

 

Na wystawie przyjęto układ wg epok, poczynając od renesansu, kończąc zaś na dwudziestoleciu międzywojennym. W poszczególne epoki „wpisane” zostały wybrane postaci w układzie chronologicznym. Każdej z nich towarzyszy nota, w której zawarto szkic biograficzny, uwzględniający w szczególności zagadnienie związków danej postaci z jednym, bądź kilkoma obiektami rezydencjonalnymi z naszego województwa. W przypadku, gdy prezentowana osoba w sposób szczególny oddziałała na zespół rezydencjonalny jako inicjator jego powstania, rozbudowy lub przebudowy, bądź przebywała w rezydencji w okresie, na który przypadły lata jej rozkwitu, zaprezentowano dodatkowe plansze poświęcone samemu obiektowi rezydencjonalnemu. W ten sposób wyeksponowano zamek Jerzego von Schönaicha i Henryka księcia von Carolath-Beuthen w Siedlisku, pałac i ogród Henryka hrabiego Rzeszy von Brühl w Brodach, pałac w Bojadłach, pałac i park w Żaganiu Piotra Birona i Doroty z Bironów de Talleyrand-Périgord, pałac w Cybince, pałac Antoniego i Marii Radziwiłłów w Klenicy, pałac i park Henryka VII i Marii Aleksandryny książąt Reuss w Trzebiechowie oraz pałac Fryderyka hrabiego Rzeszy von Hochberg w Iłowej. Uwzględniono również inne pola aktywności, jak działalność architektoniczna i kolekcjonerska (Piotr Biron) oraz społeczna (Dorota z Bironów de Talleyrand-Périgord, Maria Aleksandryna księżna Reuss).

 

Wśród prezentowanych na wystawie postaci – prócz wymienionych wcześniej przedstawicieli szlachty i arystokracji, do których dodać należy jeszcze Albrechta von Wallensteina, Fryderyka Augusta hrabiego Rzeszy von Cosel, Alojzego Fryderyka hrabiego von Brühl, Augustę Wiktorię księżniczkę von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, Eleonorę księżniczkę Reuss, Herminę księżniczkę Reuss oraz Bernharda księcia zur Lippe-Biesterfeld, księcia Niderlandów – znaleźli się także wybitni przedstawiciele nauki i kultury o znaczeniu europejskim, jak Johannes Kepler, Anna Louisa Karsch, Salomon Maimon, Ludwig Tieck, Louis Spohr, Dorette Spohr i Emanuel Geibel.

 

Mamy nadzieję, iż taki dobór sylwetek – jakże różnych pod względem narodowości, pozycji społecznej, wyznania i życiowego dorobku – pozwoli choć w części ukazać bogactwo dziedzictwa historycznego i kulturowego naszego regionu, o którym z dumą mówić możemy „europejskie”.

 

 

 

 

sponsorzy

 

 

 

[ powrót ]

 
copyright © Fundacja Pałac Bojadła | 2014