Home
logo
Jak nam pomóc?
Pałac 2014
 
Pałac 2020
 

Aby odrestaurować ten wyjątkowy obiekt oraz stworzyć w nim Biuro Działań Twórczych, Fundacja zamierza starać się o dotacje pochodzące z różnych źródeł (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Lubuskiego, Program Operacyjny Infrastruktury i Środowisko, Regionalny Program Operacyjny i in.) oraz inwestując środki własne.

 

Chętnie przyjmiemy jednak jakąkolwiek pomoc, która jest dla nas szczególnie istotna w sytuacji „luki” wynikającej z wdrażania nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

 

Zachęcamy więc Państwa do przekazywania na rzecz Fundacji darowizn, które można wpłacać na konto:

 

Fundacja Pałac Bojadła

ul. Kościelna 1

66-130 Bojadła

ING Bank Śląski

Konto nr: 08 1050 1520 1000 0090 3034 2753

 

Darowizny mogą być również przekazywane w formie gotówkowej lub rzeczowej. Poszukujemy również historycznego materiału rozbiórkowego takiego jak stolarka, elementy kamienne z przełomu XVIII i XIX w.

 

Wszystkie pozyskane środki zostaną wykorzystane na realizację celów statutowych, a każda wpłata lub darowizna zostanie udokumentowana Umową Darowizny oraz Potwierdzeniem Przekazania Darowizny.

 

Zwracamy się również z prośbą o przekazywanie materiałów ikonograficznych dokumentujących historię parku i pałacu, zwłaszcza pokazujących pierwotne wyposażenie oraz innych informacji dotyczących przeszłości założenia pałacowo-parkowego.

 

copyright © Fundacja Pałac Bojadła | 2014