Home
logo
FUNDACJA   | Sprawozdania
 

 

31 marca 2014 roku Sąd Rejonowy w Zielonej Górze wpisał Fundację Pałac Bojadła do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

 

KRS: 0000503717
REGON: 081202404
NIP: 973 101 70 14

 

 

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pałac Bojadła za 2019 r. — plik PDF (580 Kb)

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pałac Bojadła za 2018 r. — plik PDF (579 Kb)

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pałac Bojadła za 2017 r. — plik PDF (243 Kb)

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pałac Bojadła za 2016 r. — plik PDF (311 Kb)

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pałac Bojadła za 2015 r. — plik PDF (201 Kb)

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pałac Bojadła za 2014 r. — plik PDF (185 Kb)

 
copyright © Fundacja Pałac Bojadła | 2014