Home
logo
PARK I PAŁAC   | Wizualizacja 2020
 

Wizualizacja „Pałac w Bojadłach 2020” opracowana przez pracownię PAROL Projektowanie w Budownictwie, Nadzór, Doradztwo z Zielonej Góry. Główny projektant: mgr. inż. Mścisław Olszowski, architekt.

 
wizualizacja
wizualizacja
wizualizacja
wizualizacja
wizualizacja
wizualizacja
 
copyright © Fundacja Pałac Bojadła | 2014