Home
logo
FUNDACJA   | Projekty
MKiDN
Lubuskie
NID
Wdd

WSPÓLNIE DLA DZIEDZICTWA – projekt zrealizowany w ramach programów „Wspólnie dla dziedzictwa 2018” Lubuskie Niepodległościowe Inicjatywy Młodzieżowe.

 

Głównym punktem naszego projektu była niemal tygodniowa akcja wolontariacka w pałacu w Bojadłach. Było to inspirujące spotkanie z cudownymi, bezinteresownymi ludźmi, którzy pomagali nam z ogromnym zaangażowaniem, pomimo panujących upałów. Radość dla nas tym wielka, że wspierali nas ludzie nie tylko z naszego regionu. Wolontariusze przybyli do nas również ze Śląska, Wielkopolski, Lubelszczyzny. Bardzo dziękujemy wszystkim za poświęcony nam czas i siły, a przede wszystkim za wspaniałe towarzystwo. Dzięki ich zaangażowaniu nie tylko uporządkowaliśmy znaczną część przypałacowego zieleńca, ale dokonaliśmy wielu ciekawych odkryć – kamienne płytki (prawdopodobnie XVIII-wieczne) pod betonową wylewką, liczne fragmenty sztukaterii, ościeży okiennych, okuć oraz starych pieców kaflowych. Jednym z najbardziej interesujących był niewielki fragment sztukaterii stiukowej z zachowaną polichromią (!!!). Potwierdza to nasze tezy o istnieniu sztukaterii wewnątrz pałacu. 

 

Największym sukcesem było odkrycie fundamentów fundamenty i podłogi jednego z dwóch XVIII-wiecznych budynków gospodarczych, które znamy z rysunku F.B. Wernhera z 1744-1750 r. Dokonali go uczniowie ósmej klasy szkoły podstawowej w Trzebiechowie.

 

Do tej pory myśleliśmy, że budynki te znajdowały się poza terenem założenia pałacowego. Odkrycie uczniów potwierdza istnienie obu budynków w dawnym barokowym ogrodzie na tyłach pałacu w otoczeniu ponad 300-letnich orzechów. Odkrycie daje również podstawę do tego aby datować ruinę budynku na tyłach pałacu na okres przed 1750 r. Do tej pory sądziliśmy, że to powojenny pawilon, gdyż w tym czasie został bardzo przebudowany i nosi pewne cechy modernistycznej architektury. Odkryto fragment podłogi ceglanej oraz fundamenty drugiego - bliźniaczego budynku. Dwa małe budynki prawdopodobnie pełniły rolę budynków mieszkalnych dla służby lub domku ogrodnika. Dodatkowo uczniowie znaleźli fragmenty detali architektonicznych pochodzących prawdopodobnie z wystroju pierwotnego barokowego dworu, którego budowę ukończono w 1707 r. Obecny pałac z 1734 r. stanowi rozbudowę pierwotnej budowli. Znalezione fragmenty z piaskowca czerwonego i jasnego stanowiły prawdopodobnie kapitele i trzony półplastycznych kolumn oraz boniowań dekorujących fasadę w 1707 r. Kolorystyka fasady była prawdopodobnie czerwono-zółta.  Na podstawie znalezionych fragmentów Fundacja wykona wizualizację pierwotnego wyglądu fasady barokowego dworu. Dotychczas odnaleźliśmy na terenie pałacu fragmenty pierwotnych portali barokowych. Uczniowie dodali – dzięki swojej spostrzegawczości – ważne fragmenty pozwalające na dopracowanie takiej wizualizacji.

 

Z założenia pracom towarzyszyły zajęcia teoretyczno-warsztatowe. Z uwagi na obecność Wolontariuszy z odległych zakątków Polski, część z nich przeprowadziliśmy w terenie, wykorzystując wyjątkowe scenerie pałacu w Zaborze i Trzebiechowie oraz trzebiechowskiego sanatorium H. van de Velde.

 

 

 

Projekt realizowany w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa WSPÓLNIE DLA DZIEDZICTWA oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego „Lubuskie Niepodległościowe Inicjatywy Młodzieżowe”

 

 

[ powrót ]

 

 
projekt
projekt
projekt
projekt
projekt
projekt
projekt
projekt
projekt
projekt
projekt
projekt
projekt
projekt
projekt
projekt
projekt
projekt
 
copyright © Fundacja Pałac Bojadła | 2014