Home
logo
FUNDACJA   | Przetargi
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6

 

Dokończenie I etapu remontu Pałacu Bojadła w ramach projektu „Rewitalizacja Pałacu w Bojadłach wraz z adaptacją na cele kulturalne” — elewacja frontowa

 

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 4 „Środowisko i kultura”, Działanie 4.4 „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego”, Poddziałanie 4.4.1 „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowanie poza formułą ZIT.

 
 

Lista załączników:

 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

Ogłoszenie 95911

II modyfikacja zapytania ofertowego nr 6

 

Modyfikacja zapytania ofertowego nr 6

Ogłoszenie 95911 - modyfikacja

 
 

Zapytanie ofertowe nr 6

ogloszenie 95911

 

Rys. poglądowy: oznaczenie osi elewacji

Rys. poglądowy: elewacja_poprawki

Przedmiar

Projekt umowy


 
 
 
 
 
copyright © Fundacja Pałac Bojadła | 2014