Home
logo
FUNDACJA   | Przetargi
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8

 

Nazwa zamówienia:
Dokończenie I etapu remontu Pałacu Bojadła w ramach projektu „Rewitalizacja Pałacu w Bojadłach wraz z adaptacją na cele kulturalne” – wymiana rur spustowych na elewacji frontowej

 

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 4 „Środowisko i kultura”, Działanie 4.4 „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego”, Poddziałanie 4.4.1 „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowanie poza formułą ZIT.”

 
 

Lista załączników:

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Informacja z otwarcia

 

Zapytanie ofertowe nr 8

Wzór umowy

Ogłoszenie nr 117038

 
 
 
 
 
copyright © Fundacja Pałac Bojadła | 2014