Home
logo
FUNDACJA   | Przetargi
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7

 

Audio-oprowadzanie po wystawie stałej Pałacu Bojadła – opracowanie scenariusza audiowycieczki wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Rewitalizacja Pałacu w Bojadłach wraz z adaptacją na cele kulturalne”

 

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 4 „Środowisko i kultura”, Działanie 4.4 „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego”, Poddziałanie 4.4.1 „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowanie poza formułą ZIT.

 
 

Lista załączników:

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Informacja z otwarcia – audioprzewodniki

 

Zapytanie ofertowe nr 7

Projekt umowy dla Wykonawcy

Ogloszenie 112278

Załączniki wersja edytowalna

 
 
 
 
 
copyright © Fundacja Pałac Bojadła | 2014