Home
logo
FUNDACJA   | Przetargi
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

 

Dokończenie I etapu remontu Pałacu Bojadła w ramach projektu „Rewitalizacja Pałacu w Bojadłach wraz z adaptacją na cele kulturalne” — roboty budowlane wewnętrzne

 

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 4 „Środowisko i kultura”, Działanie 4.4 „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego”, Poddziałanie 4.4.1 „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowanie poza formułą ZIT.

 

Ogłoszenie o ponownym wyborze oferty

 

Informacja z otwarcia

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Lista załączników:

 

Zapytanie ofertowe nr 3

Zakres robót objętych zamówieniem

Umowa o roboty budowlane

Program prac konserwatorskich w zakresie posadzek parteru pałacu w Bojadłach

Przedmiar - branża budowlana

Oświadczenia...

 

Ogłoszenie 89902

 
 
 
 
 
copyright © Fundacja Pałac Bojadła | 2014