Home
logo
FUNDACJA   | Przetargi
 

„Rewitalizacja pałacu w Bojadłach wraz adaptacją na cele kulturalne”

 

współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

 

Lista załączników:

 

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

Informacja z art. 86 ust 5 ustawy PZP - informacja z otwarcia

Odpowiedzi na pytania - 29.09.2020

Ogłoszenie nr 540182064 - o zmianie ogloszenia z dnia 22-09-2020

Odpowiedzi na pytania - 22-09-2020

Załączniki - wersja edytowalna (doc)

 

16-09-2020 – zmiana terminu składania ofert

Ogłoszenie nr 540177810 – o zmianie ogłoszenia

 

Ogłoszenia o przetargu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Umowa dla wykonawcy

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót_roboty budowlane

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót_instalacje elektryczne

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót_instalacje sanitarne

 

Przedmiar_roboty budowlane

Przedmiar_instalacje elektryczne

Przedmiar_instalacje sanitarne

 

LWKZ_decyzja_projekt całościowy

LWKZ_zmiana decyzji_projekt zamienny

 

Pozwolenie na budowę_projekt całosciowy

Pozwolenie na budowę_projekt zamienny

 

2016 - projekt budowlany - Bojadła całościowy

 

Instalacje

 

PB_instalacje elektryczne_2016_opis

PB_instalacje elektryczne_2016_rysunki_1

PB_instalacje elektryczne_2016_rysunki_2

PB_instalacje sanitarne_2016_opis

PB_instalacje sanitarne_2016_rysunki

 

PB PLAN ZAGOSP DECYZJE 1

 

1_Decyzja warunki zabudowy

2_Gmina-postanowienie-środowisko-2016

3_Dec LWKZ bad. Konserwatorskie

4_Pismo z LWKZ dot. zakresu prac

5_wpis do rejestru zabytków

6_Gmina-woda-2016

7_Gmina- Kanalizacja 2016

8_Enea warunki

9_Aneks do poz 8

10a_protokol kominiarski a

10b_protokol kominiarski b

11_ archiwalne przekroje geotechn

12_Opinia dot. stolarki okiennej

14_Pałac Bojadła DEC LWKZ z 25-11-2016

14A_DEC LWKZ -sygnalizacja ppoz 24-01-2017

14B_DEC LWKZ Sprostowanie 23-01-2017

14C_DEC LWKZ-zmiana pompy ciepla z 24-01-2017

14D_DEC LWKZ-sprostowanie z 26-01-2017

15-POSTAN Starosty Zielonog dot pomp ciepła

DECYZJA pozw na budowę

mapa ewid 2 jpg

POstanowienie PPOZ 3-2017

POstanowienie PPOZ 28-2007

 

PB PLAN ZAGOSP DECYZJE 2

 

Badania _Program prac konserwatorskich

 

foto

tekst

 

Bojadla - geologia pompy ciepła

 

operat wodnoprawny

1.1

1.2

2

3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

5.1

5.2

5.3

5.4

Bojadła, ul. Kościelna, pompa ciepła 10_2016

 

PB_ARCHTEKTURA 2016

 

0_Ogolna Strona tyt i osw

0_OPIS Palac 1 ARCH _2016

0_Stona tytul TOM 2

1 P

2

3

4_Rzut 1P

5_Rzut_ poddasza

6 Rzut dachu

7 przekroj a-a

8zm

9zm

10zm

11 elew okna jak iluzj

11B - elew okna typ 2

11zm

12 OKNA korekta

12 - OKNA zest. jak iluzj

12 - OKNA zest.typ 2

12

13

14

15

16

17 rys

18 rys

19 rys

20 rys

21

22

23

24

25

26

strona 62-63

strona 64

strona 65-wsporniki-regulowane-taras

strona 66-wsporniki-regulowane-2

 

PB_Bojadla_ekpertyza ppoz_OK

 

1_POSTANOWIENIE 3-2017

EKSPERTYZA NOWA dla Palacu w Bojadlach - 30.11.2016r

PARTER

PIETRO

PIWNICA

PLAN

PODDASZE

PRZEKROJ

 

PB PLAN ZAGOSP 2016

 

0_Stona tytul TOM 1.pdf

0_Stona ZAWATOSC OPR TOM 1-6.pdf

0_Strona tyt i oswiadczenie.pdf

OPIS - PLAN Palac.pdf

rys 1P.pdf

rys 2P plansza koord 1-100.pdf

 

PB_KONSTR 2016

 

0_Ogolna Strona tyt i osw.pdf

0_OPIS Palac KONSTR 1.pdf

0_Stona tytul TOM 3.pdf

K1 RZUTY konstrukcja.pdf

K2 RZUTY konstrukcja 2K.pdf

K3 RZUTY konstrukcja 3K.pdf

K4 B.pdf

K5.pdf

K6.pdf

K7.pdf

OBLICZENIA str 1-20.pdf

OBLICZENIA str 21.pdf

 

2020_projekt budowlany_Bojadla_zamienny

 

1PZ rys plan zagosp_1000

2PZ rys plansza koord_1000

2Z RYS A2

3Z RYS A2

4Z RYS

5Z rys

6Z rys

7Z rys

8Z RYS-A3

9Z rys

10Z rys

11Z rys

12Z RYS A3

13Z RYS

14Z RYS A3

Dec LWKZ 25-11-2016

DEC LWKZ_2020 zmiana dec

KEIM_Reversil

KEIM_Reversil_Schlamme

OPIS Palac zamienny OK

Proj charakt energetyczna i AOZE

Pzrekladka 1 PAŁAC cz 1 i 2 Arch_Konstr

S9 RYS kolor A3 wentylacja

S10 RYS kolor A3 wentylacja

Skany-uzgodnienia

Stonatytul ZAMIENNY 2020 OK

Stona ZAWATOSC TOMU ZAMIENNY

 

PB_inst elektryczne

 

E_Opis

E_rys 2 i 3

E_rys_1-4-5-6

Skan_stronatyt

Stona ZAWATOSC TOMU ZAMIENNY

Strona tyt_PB_Inst Elektr

 

PB_inst sanitarne

 

IS _Opis

IS_rys 1-8. Pdf

IS_rys 9 wentylacja

IS_rys 10 wentylacja

Skan_stronatyt

Stona ZAWATOSC TOMU ZAMIENNY

Strona tyt_PBInst_Sanit

 
 
 
copyright © Fundacja Pałac Bojadła | 2014